KANTOR PELAYANAN KAS

  • TPK KUAPUTU

Alamat 
Jalan : Pemancar Oben Kabupaten Kupang
JAM PELAYANAN TPK KUAPUTU HARI SENIN - SABTU PAGI JAM : 09.00 – 13.00 wita
TUTUP JAM : 13.00 wita
HP : 081246436198
  • TPK NAIONI

Alamat 
Jalan : Sikib Kel. Naioni Kec. Alak Kota Kupang
JAM PELAYANAN 
HARI SELASA - RABU - SABTU PAGI JAM : 09.00 – 13.00 wita
TUTUP JAM : 13.00 wita